S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? icon

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?

Reklamlari:Indir 88.16 Kb.
TitleS-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?
Date conversion14.05.2013
Size88.16 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /12din2d2yazve cevap.docS-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?
S-1-) İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?

a)Tasavvuf   

b) Fıkıh       

c) Tefsir          

d) Hadis

e) Fizik

S-2-) Kişinin işlemiş oluğu hata ve kusurlarından vazgeçmesi, bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne denir?

a)Doğruluk   

b)Cömertlik   

c) Tövbe            

d) Riyazet

e) Miras

S-3-) Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü için söylenemez?

a) Hoşgörü kültürü, kişinin kendi inançlarını yaşamakta özgür olması ve başkasının da kendine ait inançlarını yaşamasını kabul etmeyi gerektirir.

b) Peygamberimiz, insanlara hoşgörü ile davranmış ve onların farklı özelliklerini bir zenginlik olarak görmüştür.

c) Tasavvufi yorumlar, yaratılanı Yaratandan ötürü sevme anlayışına sahiptir.

d) Dini farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri kabul etmek, dine zarar verir.

e) İslam Hoşgörü dinidir.


S-4-) Mesnevi adlı eserin yazarı kimdir?

a) Ahı Evran b) Ahmet Yesevi c)Yunus Emre d)Hacı Bayram Veli e) Mevlana


S-5-) İslam’daki emir ve yasakların temel amacı hangisidir?

A) Dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak

B) Toplum hukukunu düzenlemek

C) Allahın rızasına uygun hayat sürmek

D) Ünvan elde etmek

E) Sağlam bir devlet nizamı kurmak


S-6-) Aşağıdakilerden hangisi ölü’nün ardından yapılacak görevlerimiz içinde yer almaz?

A)Ölünün yıkanması B)Kefenlenmesi C) Taziye

D) Dua etmek E) Mum yakmak


S-7-) Kısa adı Mevlid olan ve bazı önemli günlerde okunan şiiri kim yazmıştır ve gerçek ismi nedir?

A)Evliya Çelebi – Vesiletün Necat B) Süleyman Çelebi – Yasin-i Şerif

C)Süleyman Çelebi – seyahatname D)Evliya Çelebi – Münacaatı Şerif

E) Süleyman Çelebi – Vesiletün Necat


S-8-) Peygamberimizin davranışlarından hangisi,Müslümanlar için bağlayıcılık taşır?

A Dini ilkeleri açıklayıp öğretmek amacıyla yaptıkları

B) İçinde yaşadığı coğrafi şartlar gereği yaptıkları

C) Tecrübelerine dayanarak yaptıkları

D Örf ve âdet olarak yaptıkları

E)Beşer olarak yaptıkları


S-9 -) Başlangıçtan itibaren Allah’u Teala tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve değişmeyen en önemli unsur hangisidir?

A) Zekat B) Tevhid (Allah’ınvarlığı ve birliği) C ) Hac D) Kurban E )İbadetler


S-10) Alevilikte Hz. Hüseyin’in Kerbelada şehit edilmesinin matemi için oniki gün oruç tutulur. Bu oruç hangi ayda tutulmaktadır?

a) Recep b) Şaban c) Ramazan d) Muharrem e) Nisan


S –11-) Aşağıdaki hadisi şeriflerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-Kişi kendisi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek Mü’min olmaz.

B- Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

C- Oruç sabrın yarısıdır.

D- Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz.

E- Sadaka vererek kendinizi koruyunuz


S-12-) Vefat eden bir baba hala sevap kazanmaya devam ediyorsa hangi sebepten dolayıdır?

A) Çok namaz kılmıştır B) Günahı yoktur C) Çok mal bırakmıştır

D) Hayırlı bir evlat bırakmıştır E) Nafile orucu çoktur


S-13-) Aşağıdakilerden hangisi dünya ve ahireti İslam dinine göre açıklamaz?

A) Dünya ve ahiret bir bütündür, biri diğerine tercih edilemez.

B) Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm, yok oluştur.

C) Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.

D) Ölüm, ebedi yolculuğun başlangıç noktasıdır.

E)Bu dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin


S-14-) Kaya, arkadaşı Melih’in arkasından konuşarak dedikodusunu yapıyor, bu davranışında da bir sakınca görmüyordu. Yanındaki arkadaşı Ekrem ise onu uyararak şöyle diyor:“Kim zerre miktarınca bir kötülük işlemişse (ahirette) onu görür.”

Kaya bu ayeti özümsemesi durumunda aşağıdakilerden hangisine yönelmesi beklenir?

A) Ayette büyük günahlardan söz edildiğini düşünmeye

B) Melih’in haberi olmadığı sürece bu davranışı tekrarlamaya

C) Melih'ten özür dileyerek ona karşı dedikodu etmeyi bırakmaya

D) Dedikodusuna gerekçe aramaya

E) Nasıl olsa Allah affeder diye düşünmeye


S-15-)Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi farklı bir konuda olabilir?

a) “Biz yerleri ve gökleri ve arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.”

b) “Ey iman edenler mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin.”

c) Dünya ahretin tarlasıdır.”

d) “Ey insanlar haberiniz olsun ki Allah’ın sözü muhakkak gerçektir. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın.”

e) “Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz


S-16-) Aşağıdakilerden hangisi, tasavvufi yorumlar ve akımlar için söylenmesi doğru değildir?

A) Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan dinle ilgili yorumlar İslam’ın anlaşılma biçimleridir.

B) Ahilik, Mevlevilik, Bektaşilik, Alevilik, Yesevilik gibi akımlar İslam dininin tasavvufi yorumlarındandır.

C) İslam düşüncesinde ortaya çıkan çeşitli yorum ve düşünceler hiçbir zaman dinle özdeşleştirilmemelidir.

D) Tasavvufi yorumlar insan ürünü ve dinin daha iyi anlaşılmasına ve yaşanmasına yönelik çabalardır.

E) İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar sadece Anadolu’da Türkler arasında çıkmıştır.


S17-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü ile ilgili değildir?

A) “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize küsmeyin, kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Hadis-i Şerif)

B) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara suresi, 256. ayet)

C) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)

D) “Gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.” (Mevlana)

E) “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kafirun suresi, 6. ayet)


S-18-) Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?

A) 20 nisan 571 Mekke B) 21 mayıs 571 Medine

C) 20 nisan 632 Mekke D) 21 nisan 632 Medine E) 20 haziran 570 Taif


S-19 -) Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?

A-) Miraç Kandili B-) Kadir Gecesi C-) Regaip Kandili

D-) Berat Kandili E-) Mevlit Kandili


S-20-) İslam dinine göre farz ibadetlerin dışında kalan ibadetler (nafile) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve daha çok sevap elde etmek amacıyla yapılır. Aşağıdakilerden hangisi nafile ibadetlerdendir?

A-) Namaz Kılmak B-) Hacca Gitmek C-) Kur’an Okumak

D-) Zekât Vermek E-) Oruç Tutmak


S-21-) Namazda, rükuda ne okunur?

A) Sübhane Rabbiyel-A’la B) Allahü Ekber C) Sübhanallah

D) Sübhane Rabbiyel-Azim E) Semiallahü limen hamideh


S-22-) Peygamberimizin prensip haline getirdiği eylem ve davranışlara ne denir?

a)Siyer b)Sünnet c)Hadis d)Helal e)Fıkıh


S-23-) Oruç ve kurban, yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir?

A) Bedenle yapılan/Hem beden, hem malla yapılan

B) Malla yapılan/Hem beden hem malla yapılan C) Malla yapılan/Bedenle yapılan

D) Bedenle yapılan/Malla yapılan E) Malla/malla


S-24-) İslamda inanç esaslarının temeli ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Allah inancı B- Melek inancı C- Kitap inancı D-Peygamber inancı E-Kader inancı


S-25-) “Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir” Yukarıda ki peygamberi efendimizin hadisi aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durmaktadır?

A)Allah’ın rahmeti B )Bağışlamanın önemi C)Ahiretin önemi D)Dünyanın önemi E) Kavganın önemi


ALDIĞI NOT:


Adı Soyadı:

Sınıfı-No :

1

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E


NOT: HER SORU 4 PUANDIR VE SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR.LÜTFEN CEVAPLARINIZI SADECE CEVAP ANAHTARI ÜZERİNDE İŞARETELEYİNİZ

BAŞARILAR

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconYukarıda Atatürk’ün sözünde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? icon1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconSavcilik ve temel ilkeleri Dr. Ömer Sever (Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? icon2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconSoru bir edebi metinle bir tarih ya da felsefe metnini karşılaştırdığınızda ortaya çıkan temel amaç farklılığı nedir?

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconBelgeleme
1. /temel bilgiler 2 ev odevi/1. 2. 3.mtihan icin sorular.docx
2. /temel...

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconAtatürk İlkeleri Hakkında Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconDernekler yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconDernekler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconYem kanunu tasarisi biRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç

S-1- İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir? iconSIĞinak yönetmeliĞİ (1) BÖLÜm I amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©www.metinindir.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents