Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece icon

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece

Reklamlari:Indir 26.49 Kb.
TitleHece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece
Date conversion08.05.2013
Size26.49 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /3heceblgs2.docxHece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece

HECE BİLGİSİ


*Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

*Sözcüklerdeki ünlü harf sayısı, hece sayısına eşittir.

Örnek: O – k u l

1.ünlü 2.ünlü Ünlü harfler o, u (kelimede iki ünlü harf var. Hece sayısı da ikidir.)

*Heceler en az bir, en çok dört harften oluşur.

ETKİNLİK 1: Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. Kaç heceden oluştuklarını karşılarına yazalım.

KELİME

Hecelerine Ayrılması

Hece Sayısı

ayakkabı

a-yak-ka-bı

4

kilimyazılıgazetekaloriferhastahaneöğretmençiçekeskidendi

ETKİNLİK2: Aşağıdaki hecelerin kaç harften oluştuklarını karşılarına yazalım.

HECE

Harf Sayısı

turp

kalp
son


HECE

Harf Sayısı

bir
o
il
kar
birSAKARYA SAVAŞI’NA HAZIRLIK

Porsuk Irmağı’nın kıyısındaki patikada kırk kadar askerden oluşan birlik, düzensiz bir şekilde yürümekteydi. Hepsi dökülüyordu. Birkaçı çıplak ayaktı. Bazıları ayaklarına çuval, çaput sarmıştı. Yaralılar yardımla yürüyorlardı.

Cephe yarılınca o kızılca kargaşalık içinde taburlarından ayrı düşmüş, ormanda kaybolmuş, dövüşmüş, alayı aramak için vakit kaybetmiş, ordunun gerisinde kalmışlardı. Belki daha güvenlidir diye Porsuk’un kuzeyine geçerek, orduya yetişmeye çalışıyorlardı.

Turgut ÖZAKMAN


ETKİNLİK 3:


1.Yukarıdaki parçadan bir harfli heceler geçen kelimeleri bulup yazın.


2.Yukarıdaki parçadan, içinde iki harfli hece bulunan kelimeleri bulup yazın.


3.Yukarıdaki parçadan, içinde üç harfli hece bulunan kelimeleri bulup yazın.

ETKİNLİK 4: Aşağıdaki kelimelerde bulunan harflerin özelliklerini, örnekteki gibi yazalım.

HECE

Harflerin Özellikleri

çöl

Bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüz

alt
saç
dürt
kart
yer
üç


ETKİNLİK 5: Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi hecelere ayıralım. Kaç heceden oluştuklarını karşılarına yazalım.

KELİMELER

HECELERİNE AYIRMA

HECE SAYISI

Atatürk

A – ta - türk

3

hanımeliKazançkütüphaneçalışkanayakkabısevgiderslikbuluttrafikpatatesdostluk

ETKİNLİK 6: Aşağıdaki kelimeler hecelere ayrılmıştır. Doğru ayrılanlara (D), yanlış ayrılanlara (Y) yazalım.

Te-le-fon arm-a-ğan

Gaz-e-te m-ni-büs

An-ah-tar ce-sa-ret

ETKİNLİK 7: Aşağıdaki heceleri karışık olan verilen kelimeleri bulalım.

pa

nak

ıs
pür

ge

dur

ma

donle

zik

biNOT: Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden bölünür. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konulur.

ETKİNLİK 8: Aşağıdaki noktalı yerlere bir, iki, üç ve dört heceden oluşan kelimeler yazalım.

Bir heceli:

İki heceli:

Üç heceli

Dört heceli

ETKİNLİK 9:Aşağıdaki atasözlerinde boş bırakılan yerlere uygun heceler yazalım.

Gül….. kom…...na ge…... ba….na.

Dam…….ya ……la….. göl ….lur.

Ba…….san bağ o….., bak…….san dağ o…….

Da…..lun se…… u……tan hoş ge…….

Gö……nen köy kı…..vuz is…..mez.

ETKİNLİK 10:Aşağıdaki atasözlerinin harf ve hece sayılarını karşılaştırınız.

Atasözleri

Harf

Hece

Herkes ektiğini biçer.Öfkeyle kalkan zararla oturur.Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /ukyds/10- K SES/k bul.doc
2. /ukyds/10-...

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /5-Ses Bilgisi/SES BШLGШSШ АALIЮMA METNШ.doc
2. /5-Ses...

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /5-Ses Bilgisi/SES BШLGШSШ АALIЮMA METNШ.doc
2. /5-Ses...

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconTest-1 Ses ve Hece adi soyadi: doğRU: yanliş: not

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /Hece ( Ses ) DБЯmesi.doc

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /3s_turkce_ses_hece_unlu_uyumu/Test- Ses ve Hece , BБyБk ЪnlБ Uyumu.doc

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /6. SНnНf-Ses Bilgisi-test-YanНt/6. SНnНf-Ses Bilgisi.doc
2. /6....

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconBelgeleme
1. /20102011/AАIKLAMALAR/Bilgilendirme.docx
2. /20102011/ELAT/I...

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconHarf (ses) BİLGİSİ

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece iconSes biLGİSİ Çalişma sorulari

Hece biLGİSİ Ağzımızdan bir defada çıkan ses ya da ses topluluğuna hece icon6. sinif ses biLGİSİ testi -I- süre: 40’

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©www.metinindir.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents